Златна българска приказка

2007 г.

Неродена мома: Жани Георгиева

Момък: Георги Ганев (Вокалната партия се изпълнява от Станислав Славов)

Врачка: Михаела Нанева (Вокалната партия се изпълнява от Сияна Кушкиева)

Жар-птица: Нора Бекярова (Вокалната партия се изпълнява от Михаела Нанева)

Селяни: Мирослав Ганев, Христо Хаджиев, Христо Дойчев, Йоана Герлимова, Татяна Маркова, Пламена Янкова, Владимир Петков, Росица Станчева, Христиан Димитров, Иван Донев, Пламен Трандев, Анджелика Караминкова, Деница Колева, Танко Денев, Родолюб Петров, Христина Славова, Руслана Бекярова

Цигани: Албена Иванова, Габриела Минчева, Десислава Николова, Живко Койнов

Граждани: Магдалена Динева, Божидар Янев

Самодиви: Виолина Георгиева, Албена Иванова, Габриела Минчева, Кристина Желева, Надя Панчева, Десислава Николова, Диляна Колева, Пламена Милчева, Теодора Кирова, Елисавета Пенчева, Мария-Магдалена Илчева, Кристина Наскова, Румяна Петкова, Ивелина Петева

Водни духчета: Стела Станчева, Нина Тодева, Руслана Бекярова, Христина Славова, Симона Стоянова, Деница Николова, Теодора Тачева

Назад