За нас

Детска оперна студия при Пето основно училище

"КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ" - 2000 г.

 • Музика: Жул Леви
 • Либрето: Сабина Тянкова
 • Аранжимент: Петър Петров
 • Режисьор: Георги Райчев
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Действащи лица и изпълнители

  Премиерата на този спектакъл поражда идеята за създаване на Национален фестивал на музикално-сценичното изкуство за деца в рамките на Фестивала на оперното и балетното изкуство, гр. Стара Загора.

  "ГОВЕДАРСКАТА ДЪЩЕРЯ" - 2001 г.

 • Музика: Жул Леви
 • Либрето: Сабина Тянкова
 • Аранжимент: Петър Петров
 • Режисьор: Стоян Ангелов
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Хореография: Алида Бонева
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Действащи лица и изпълнители

  Спектакълът участва в Първия национален фестивал на музикално-сценичното изкуство, гр. Стара Загора.

  "ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК" - 2002 г.

 • Музика: Петър Петров
 • Либрето: Мая Дългъчева
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Хореография: Антоанета Генчева
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Технически служби: - декори Петър Мечев
 • Сценичен гардероб: Динка Милкова, Мария Козарова
 • Действащи лица и изпълнители

  Спектакълът участва в рамките на 35-то издание на Националния фестивал за оперно и балетно изкуство, гр. Стара Загора.

  "ЗЛАТНА БЪЛГАРСКА ПРИКАЗКА" - 2003 г.

 • Музика: Петър Петров
 • Либрето: Мая Дългъчева
 • Режисьор: Росица Костова
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Хореография: Антоанета Генчева
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Технически служби: - декори Петър Мечев
 • Сценичен гардероб: Динка Милкова, Мария Козарова
 • Действащи лица и изпълнители

  Спектакълът участва в 36-то издание на Националния фестивал на оперното и балетното изкуство, гр. Стара Загора, и е посветен на 50-годишния юбилей на училището.

  "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНА" - 2005 г.

 • Музика: Петър Петров
 • Либрето: Мая Дългъчева
 • Режисьор: Стоян Ангелов
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Хореография: Антоанета Генчева
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Технически служби: - декори Петър Мечев
 • Сценичен гардероб: Динка Милкова, Мария Козарова
 • Действащи лица и изпълнители

  Спектакълът участва в рамките на 38-то издание на Националния фестивал за оперно и балетно изкуство, гр. Стара Загора.

  За музиката на "Василиса Прекрасна" композиторът Петър Петров е удостоен с първа награда на новоучредения конкурс "Златно потолиние", организиран от Съюза на българските композитори.

  "ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК" - 2006 г.

 • Музика: Петър Петров
 • Либрето: Мая Дългъчева
 • Режисьор: Стоян Ангелов
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Хореография: Антоанета Генчева
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Технически служби: - декори Петър Мечев
 • Действащи лица и изпълнители

  Спектакълът участва в 39-я Национален фестивал на оперното и балетно изкуство, гр. Стара Загора.

  "ЗЛАТНА БЪЛГАРСКА ПРИКАЗКА" - 2007 г.

 • Музика: Петър Петров
 • Либрето: Мая Дългъчева
 • Режисьор: Стоян Ангелов
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Хореография: Антоанета Генчева
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Технически служби: - декори Петър Мечев
 • Действащи лица и изпълнители

  Спектакълът участва в 40-то издание на Националния фестивал за оперно и балетно изкуство, гр. Стара Загора.

  "ДЖУДЖЕТО ДЪЛГОНОСКО" - 2008 г.

 • Музика: Петър Петров
 • Либрето: Мая Дългъчева
 • Режисьор: Стоян Ангелов
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Хореография: Антоанета Генчева
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Технически служби: - декори Петър Мечев
 • Действащи лица и изпълнители

  Спектакълът участва в 41-то издание на Националния фестивал за оперно и балетно изкуство, гр. Стара Загора.

  "СНЕЖНАТА ЦАРИЦА" - 2009 г.

 • Музика: Веселина Драголова-Данаилова
 • Либрето: Мая Дългъчева
 • Режисьор: Стоян Ангелов
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Хореография: Антоанета Генчева
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Организатор: Пенка Александрова
 • Технически служби: - декори Петър Мечев
 • Действащи лица и изпълнители

  Спектакълът участва в 42-то издание на Националния фестивал за оперно и балетно изкуство, гр. Стара Загора.

  "ПАЛЕЧКА" - 2010 г.

 • Музика: Веселина Драголова-Данаилова
 • Текст: Мая Дългъчева
 • Режисьор: Стоян Ангелов
 • Вокален педагог: Лиляна Александрова
 • Хореография: Антоанета Генчева
 • Сценография: Ботьо Ботев
 • Организатор: Пенка Александрова

  Действащи лица и изпълнители

  Назад